Vitec Capitex Finanssystem

Vitec Capitex Finanssystem erbjuder programvara under produktnamnet Capitex. Vi har varit verksamma i drygt 40 år och våra främsta kunder är banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, kreditinstitut och till viss del även fastighetsbolag.

Med våra produkter kan kritiska processer automatiseras och rådgivaren får ett avancerat arbetsverktyg samt att kunden får enkla pedagogiska webbgränssnitt. Vi bevakar ämnesområdet och ansvarar för att du alltid har uppdaterad programvara vid förändringar i lagar och regelverk.

Produkter Kontakt

Om Vitec Capitex Finanssystem

Vi erbjuder programvara som stödjer professionella ekonomiska rådgivare. Våra juristers och ekonomers kunskap ger dig trygghet och support. Våra tekniker och systemutvecklare ser till att våra programvaror fungerar på olika tekniska plattformar. Med våra produkter får rådgivaren ett avancerat arbetsverktyg och kunden får enkla pedagogiska webbgränssnitt.

Vi bevakar ämnesområdet och ansvarar för att du alltid har uppdaterad programvara vid förändringar i lagar och regelverk.

De främsta kunderna är banker, försäkringsbolag, kreditinstitut och till viss del även fastighetsbolag, detalj- och servicehandel

Våra produkter

Capitex boende

Capitex Boende är en programvara från Vitec som hjälper bankernas kreditprocesser och privatrådgivare att beräkna vad en person har Kvar Att Leva På (KALP) efter boendekostnad, skatt och övriga utgifter vid husköp.

Capitex konsumentkredit

Capitex Konsumentkredit vänder sig till finans- och kreditbolag som erbjuder konsumentkrediter / blancolån och därför behöver göra en detaljerad Kvar Att Leva På (KALP) kalkyl som krävs som underlag för beviljande av krediter

Capitex Kapitalvinst

Kapitalvinst används när privatpersoner säljer en fastighet

Capitex Förmögenhetsplanering

Capitex Förmögenhetsplanering är en programvara från Vitec som hjälper privatrådgivare att synliggöra kundens behov för placeringar och sparande

Capitex Pension

Capitex Pension beräknar ålderspension, sjukförmåner och efterlevandepensioner

Capitex EnkelPension

Capitex EnkelPension är en enkel pensionskalkyl som konsumenter kan använda via exempelvis en webbplats i syfte att belysa behovet av pensionsavsättningar.

Capitex Maxavsättning

Maxavsättning beräknar avdragsutrymmet för en arbetsgivares pensionskostnad enligt inkomstskattelagens huvud- och kompletteringsregler

Capitex Företagslån

Capitex Företagslån är en tjänst som effektiviserar och kvalitetssäkrar kreditanalys och kreditbedömning vid finansiering till företag

Capitex Kassaflöde

Produkten Kassaflöde beräknar kassaflöde, resultat, likviditet- och lönsamhetsanalys för fastighetsinvesteringar