Capitex Konsumentkredit

Capitex Konsumentkredit vänder sig till finans- och kreditbolag som erbjuder konsumentkrediter / blancolån och därför behöver göra en detaljerad Kvar Att Leva På (KALP) kalkyl som krävs som underlag för beviljande av krediter. För att motverka överskuldsättning hos konsumenter ökar kraven på kreditgivare att undersöka kredittagares ekonomiska förutsättningar. Capitex Konsumentkredit uppfyller dessa krav som ställs på kreditgivare.

Kontakta oss

Capitex Konsumentkredit vänder sig till finans- och kreditbolag som erbjuder konsumentkrediter / blancolån och därför behöver göra en detaljerad Kvar Att Leva På (KALP) kalkyl som krävs som underlag för beviljande av krediter. För att motverka överskuldsättning hos konsumenter ökar kraven på kreditgivare att undersöka kredittagares ekonomiska förutsättningar. Capitex Konsumentkredit uppfyller dessa krav som ställs på kreditgivare

Kalkylen beräknar Kvar Att Leva På (KALP) efter lånekostnader för privatpersoners hushåll.

Vitec har lång erfarenhet av programvaror för privatekonomiska kalkyler. Vi har levererat beräkningar och applikationer till banker, kreditinstitut och försäkringsbolag i över 30 år.

Användningsområden Capitex Konsumentkredit:

  • Integrerad som ett steg i kreditprövningen låneansökan för konsumentkrediter.
  • Visa för kredittagaren hur hushållets ekonomi förändras beroende på ränta, amortering och storlek på lån.
  • Presentera en amorteringsplan och effektiv ränta för kredittagaren.

Beräkningar Capitex Konsumentkredit:

  • Amorteringar för raka lån, annuitetslån och serielån
  • Effektiv ränta enligt Konsumentverkets normer
  • Komplett skatteberäkning
  • Barnbidrag, flerbarnstillägg och studiebidrag

Du väljer själv hur du använder Capitex Konsumentkredit:

  • En fristående applikation med användarvänligt gränssnitt. Ständigt uppdaterad via supportavtal
  • Integrerat användargränssnitt i kreditansökan eller kreditprövningssystem.

Kalkylen uppdateras ständigt för att följa lagar och ekonomiska förändringar. Via supportavtal säkerställer Vitec att programvaran uppdateras vid förändringar i lagar och regelverk.