Capitex Pension

Capitex Pension beräknar ålderspension, sjukförmåner och efterlevandepensioner. Systemet beräknar allmän pension (inkomst-, premie och garantipension samt tilläggspension – ”gamla systemet”). Även partiella uttag hanteras. Systemet hanterar de viktigaste avtalsenliga tjänstepensionsavtal och i förekommande fall även flexpensioner, individuella tjänstepensioner, privata försäkringar samt kapitalförsäkringar.

Kontakta oss

Till grund för ålderspensionsprognoserna ligger Svensk Försäkrings pensionsprognosstandard med Tryggandelagens dödlighetsantaganden som bas, det är möjligt att ändra avkastning och avgifter. Systemet prognostiserar premiebestämda pensioner med avseende på återbetalningsskydd/ arvsvinst.

När en kunds pensionstidpunkt närmar sig, ökar behovet att finkalibrera prognoserna. Därför är alla beräkningar månadsbaserade och du kan anpassa parametrarna med månadsprecision.

Resultat redovisas för alla perioder oavsett hur lång tid efter första uttagstillfället som de inträffar.

  • I Capitex Pension görs alla beräkningar momentant, vilket gör att du ser resultaten av gjorda förändringar direkt.
  • Om uppgifter saknas görs en schablonberäkning. Saknar du någon uppgift kan du räkna ändå.
  • Parallella simuleringar hanteras och redovisas momentant. Det är ett uppskattat sätt att finna lämpliga omdisponeringar med bibehållen precision.
  • En annan effektiv funktion är ”Önskad Pension” som hjälper dig att uppskatta hur mycket det kostar att teckna upp en försäkring till en önskad procentuell nivå av lönen, eller ett önskat belopp per månad.

Du väljer själv hur du använder Capitex Pension:

  • En komplett webbaserad applikation för pensionsberäkning med användarvänligt gränssnitt. Inga installationer krävs.
  • Integrera programmet i ditt eget system. Via ett öppet gränssnitt kan du själv ”föda” programmet med indata.
  • Beräkningsmotor integrerad i övriga system som hanterar pensioner och försäkringar.

Programmet är webbaserat och via supportavtal säkerställer Vitec att programvaran uppdateras vid förändringar i lagar och regelverk

 

Capitex Pension Netto

Med Capitex Pension Netto beräknar Capitex Pension åldersförmåner och sjukförmåner både före och efter skatt samtidigt. Du har alltså tillgång till all ordinarie funktionalitet i Capitex Pension tillsammans med ytterligare funktioner och illustrationer. Du växlar mellan dem med ett klick.

Redovisning

Mer lättolkade redovisningar eftersom förmåner som skall beskattas även grafiskt kan redovisas med de som inte skall beskattas.

Rådgivning

Ge bättre rådgivning eftersom behovet att kunna uppskatta det bästa sparandet för en kund – sparandeform och storlek – kan göras betydligt enklare för både pensions- och kapitalförsäkringar.

Skatt

Redovisningar efter skatt underlättar för kunden att se om alla pensionsutbetalningar verkligen räcker att leva på.