Capitex Förmögenhetsplanering

Capitex Förmögenhetsplanering är en programvara från Vitec som hjälper privatrådgivare att synliggöra kundens behov för placeringar och sparande. Capitex Förmögenhetsplanering riktar sig till de som erbjuder en skräddarsydd finansiell rådgivning och kapitalförvaltning.

Kontakta oss

Capitex Förmögenhetsplanering är en programvara från Vitec som hjälper privatrådgivare att synliggöra kundens behov för placeringar och sparande. Capitex Förmögenhetsplanering riktar sig till de som erbjuder en skräddarsydd finansiell rådgivning och kapitalförvaltning.

Med en överblick av dagens tillgångar, förväntad värdeutveckling och fasta utgifter skapas en prognos. Analysen visar effekten vid olika åldrar framåt i tid, som ett stöd för t.ex. beslut om pensionssparande.

Vi har lång erfarenhet av programvaror för privatekonomiska kalkyler. Vi har levererat beräkningskomponenter och applikationer till banker, kreditinstitut och försäkringsbolag i över 30 år. Den erfarenheten har vi samlat i Capitex Förmögenhetsplanering som hjälper privatrådgivare att göra en långsiktig planering av kundens privatekonomi.

Produktbeskrivning Capitex Förmögenhetsplanering

Du får en överblick av vad din kund har för tillgångar idag. Utifrån nuläge, förväntad värdeutveckling över tid och fasta inkomster och utgifter skapas en prognos över tillgångarnas förändring över tid. Utfallet visas vid personens olika åldrar framåt i tid och kan användas som ett stöd för storlek på pensionssparande, tid för byte till mindre bostad etc. Alla kalkyler beräknar resultatet före och efter skatt för att visa om personen kommer över vissa brytgränser. Uttaget av tillgångar kan då enkelt fördelas om.

Flexibel användning

Du väljer själv hur du använder Capitex Förmögenhetsplanering:

  • Drift. Du väljer själv molntjänst hos Vitec eller egen drift av fristående applikation alternativt integrerat i eget verksamhetssystem
  • Användande. Komplett applikation med användargränssnitt, som webbtjänst eller inbäddad i egen applikation
  • Moduler. Du väljer vilka produkter du vill göra prognos över

Via supportavtal säkerställer Vitec att programvaran uppdateras vid förändringar i lagar och regelverk.