Beräkningsmotorer

Vitec Capitex Finanssystem erbjuder beräkningsmotorer som produkter för integration i programvaror för ekonomisk analys och rådgivning. Det finns stöd för flera tekniska miljöer och vi hjälper våra kunder att hitta den teknik som är lämpligast för dem. Med vår specialistkunskap hjälper vi även våra kunder med att integrera de kraftfulla och omfattande beräkningsmotorerna.

Kontakta oss

Kvar att leva på kalkyl

Beräknar ”Kvar att leva på” enligt finansinspektionens krav utifrån bruttoinkomster och uppgifter om lån och bostäder. Budget baserat på egna belopp eller enligt konsumentverkets riktlinjer. Kalkyl för amorteringskrav och amorteringsrådgivning.

Exempel på användningsområden:

 • Används hos de flesta banker för att avgöra låneutrymmet för ett hushåll.
 • Används både för konsumentkrediter och för bolån.
 • Används i sin helhet för komplexa beräkningar eller för enklare kalkylgränssnitt direkt till slutkonsument.
 • Används för att ta fram dokument med tydliga sammanställningar över hushållets ekonomi både före och efter en förändring av lån eller boendesituation.

Beräkningsmotorn kan också kombineras med ett standardiserat användargränssnitt som går att integrera i en skräddarsydd låneprocess.

Ränteskillnadsersättning och effektiv ränta

Ränteskillnadsersättning

Beräknar i enlighet med finansinspektionens krav den maximala ränteskillnadsersättningen som kreditgivare får ta ut då kunden löser ett bundet lån i förtid. Beräkningsmotorn hanterar både det historiska regelverket och det nya regelverket.

Beräkningsmotorn kan användas internt av banken eller som självrådgivning direkt till slutkonsument.

Effektiv ränta

Beräknar effektiv ränta enligt bolånedirektivet och konsumentkreditlagen på de flera varianter av lån, både korta ”SMS-lån” och långsiktiga bolån.

Beräkningsmotorn kan användas för olika regulatoriska faktablad eller som upplysning i kalkyler riktade direkt mot slutkonsument.

Kvar att leva på kalkyl

Beräknar ”Kvar att leva på” enligt finansinspektionens krav utifrån bruttoinkomster och uppgifter om lån och bostäder. Budget baserat på egna belopp eller enligt konsumentverkets riktlinjer. Kalkyl för amorteringskrav och amorteringsrådgivning.

Exempel på användningsområden:

 • Används hos de flesta banker för att avgöra låneutrymmet för ett hushåll.
 • Används både för konsumentkrediter och för bolån.
 • Används i sin helhet för komplexa beräkningar eller för enklare kalkylgränssnitt direkt till slutkonsument.
 • Används för att ta fram dokument med tydliga sammanställningar över hushållets ekonomi både före och efter en förändring av lån eller boendesituation.

Beräkningsmotorn kan också kombineras med ett standardiserat användargränssnitt som går att integrera i en skräddarsydd låneprocess.

Ränteskillnadsersättning och effektiv ränta

Ränteskillnadsersättning

Beräknar i enlighet med finansinspektionens krav den maximala ränteskillnadsersättningen som kreditgivare får ta ut då kunden löser ett bundet lån i förtid. Beräkningsmotorn hanterar både det historiska regelverket och det nya regelverket.

Beräkningsmotorn kan användas internt av banken eller som självrådgivning direkt till slutkonsument.

Effektiv ränta

Beräknar effektiv ränta enligt bolånedirektivet och konsumentkreditlagen på de flera varianter av lån, både korta ”SMS-lån” och långsiktiga bolån.

Beräkningsmotorn kan användas för olika regulatoriska faktablad eller som upplysning i kalkyler riktade direkt mot slutkonsument.

Tekniskt stöd

Vitec erbjuder stöd vid implementering av beräkningsmotorer. Detta stöd kan bestå av flera delar och den enskilda kundens behov styr valen

Befintliga beräkningsmotorer

Anpassningar och vidareutveckling av befintliga beräkningsmotorer

Utveckla nya beräkningsmotorer

Vi utvecklar nya beräkningsmotorer i samråd med våra kunder

Wrappers

Skapa anpassade beräkningsgränssnitt

Konsulttjänster

Alla alternativ kan med fördel kombineras med konsulttjänster från Vitec för mer omfattande införanden eller bara vanlig ”hands-on-hjälp”.

Tekniska fakta

Beräkningsmotorerna erbjuds till ett flertal plattformar:

 • Som molntjänsy
 • SOAP, webservices
 • REST, webservices
 • Javascript bilbiotek
 • Java bibliotek (JAR)
 • .Net assembly (dll)