Capitex Kapitalvinst

Kapitalvinst används när privatpersoner säljer en fastighet

Kontakta oss

Systemet hjälper dig att uppnå följande:

  • Optimering av kassaflöde genom att hitta högsta möjliga uppskovsnivå.
  • Generering av de deklarationsblanketter som skall skickas till Skatteverket.
  • Beräkning av den vinst/förlust som uppstår vid en försäljning.

Fastighetstyperna som systemet stödjer är bostadsrätter, villor, tomter, näringsfastigheter, näringsbostadsrätter, lantbruk och andelar i oäkta bostadsföretag.

Deklarationsblanketter som genereras är K2, K5, K6, K7, K8, K9 och hjälpblanketter. Om fastigheten har flera delägare, hanterar systemet samtliga personers försäljning samtidigt.

Via supportavtal säkerställer Vitec att programvaran uppdateras vid förändringar i lagar och regelverk.