Capitex Maxavsättning

Maxavsättning beräknar avdragsutrymmet för en arbetsgivares pensionskostnad enligt inkomstskattelagens huvud- och kompletteringsregler. Med Capitex Maxavsättning får du hjälp att räkna fram pensionen (samt avdragsgill kostnad) i de fall en arbetstagare har tidigare oförsäkrad arbetad tid sk. ”Köpa i kappregeln”

Kontakta oss

Maxavsättning beräknar avdragsutrymmet för en arbetsgivares pensionskostnad enligt inkomstskattelagens huvud- och kompletteringsregler. Med Capitex Maxavsättning får du hjälp att räkna fram pensionen (samt avdragsgill kostnad) i de fall en arbetstagare har tidigare oförsäkrad arbetad tid sk. ”Köpa i kappregeln”.

Beräkning sker också av avdragsutrymme för enskilda näringsidkares pensionskostnader.

Kostnaden för pension enligt kompletteringsregeln beräknas utifrån den ränta och avkastningsskatt som Finansinspektionen (FI) bestämmer varje år.

Programmet är webbaserat och via supportavtal säkerställer Vitec att programvaran uppdateras vid förändringar i lagar och regelverk.

Du väljer själv hur du använder Capitex Maxavsättning:

  • En komplett webbaserad applikation för pensionsberäkning med användarvänligt gränssnitt. Inga installationer krävs.
  • Integrera programmet i ditt eget system. Via ett öppet gränssnitt kan du själv ”föda” programmet med indata.
  • Beräkningsmotor integrerad i ditt pensionsberäkningssystem.

Via supportavtal säkerställer Vitec att programvaran uppdateras vid förändringar i lagar och regelverk.