Capitex Kassaflöde

Produkten Kassaflöde beräknar kassaflöde, resultat, likviditet- och lönsamhetsanalys för fastighetsinvesteringar.

Kontakta oss

Framtagna analyser och dokument kan användas som värderingsunderlag vid belåning i samband med fastighetsinvesteringar eller t.ex. som bilaga i prospekt vid fastighetsförsäljning.

Beräkningsmotorn som finns i programmet går att använda fristående och integrera i befintliga system.

Via supportavtal säkerställer Vitec att programvaran uppdateras vid förändringar i lagar och regelverk.