Drift & tjänster

Den drift vi erbjuder är helt och hållet Software as a service, dvs vi sköter drift endast för de applikationer vi själva utvecklar. Det är själva tjänstens affärsnytta vi fokuserar på, den rent tekniska driften är därmed något ni helt slipper tänka på. Vi installerar uppdateringar och sköter konfigurationshantering.

Drift & tjänster

Drift och tjänster

Den drift vi erbjuder är helt och hållet Software as a service, d.v.s. vi sköter endast drift för de applikationer vi själva utvecklar. Det är tjänstens affärsnytta vi fokuserar på, den rent tekniska driften är därmed något ni helt slipper tänka på.

Vi installerar uppdateringar och sköter konfigurationshantering. Vi är bara ett telefonsamtal bort.

Vi säkerställer att era affärskritiska system har hög tillgänglighet så ni kan fokusera på verksamheten. Vi har de specialister som krävs för att era affärskritiska kreditprocesser eller pensionsrådgivning ska fungera.

Vi ansvarar för bevakning dygnet runt under årets alla dagar och är snabbt på plats för åtgärder om ett larm går. Bevakningen omfattar både infrastrukturen och applikationernas specifika funktioner.

Med målet satt på kostnadseffektiv och säker drift så skapar vi tillsammans med er som kund en stabil grund för dagens och framtidens affärer. 

Konsulttjänster

Produkterna är kärnverksamheten i Vitec. Utöver det erbjuder vi även konsulttjänster kopplade till våra produkter för att ge dig bästa effekt med rätt integration. Vi är specialister på produkterna och även väl insatta i regelverk och kringliggande tekniker. Därmed kan vi hjälpa dig att maximera dina förutsättningar utifrån dina behov.

Några exempel på konsulttjänster

 • Genomförande av införandeprojekt där produkter från oss ingår
 • Anpassningar, tekniska eller innehållsmässiga, som behövs för integrationer
  • Tekniska: APIer
  • Innehållsmässiga: Anpassning av kunds särskilda regelverk
  • Kombination: Hela funktioner
 • Analys och framtagande av lösningsförslag
 • Förstudier innan utveckling och projekt inleds. Ju tidigare Vitec deltar i processen, desto bättre förutsättningar för ett effektivt projekt
 • Stöd till andra företag som deltar i ett projekt

Drift och tjänster

Den drift vi erbjuder är helt och hållet Software as a service, d.v.s. vi sköter endast drift för de applikationer vi själva utvecklar. Det är tjänstens affärsnytta vi fokuserar på, den rent tekniska driften är därmed något ni helt slipper tänka på.

Vi installerar uppdateringar och sköter konfigurationshantering. Vi är bara ett telefonsamtal bort.

Vi säkerställer att era affärskritiska system har hög tillgänglighet så ni kan fokusera på verksamheten. Vi har de specialister som krävs för att era affärskritiska kreditprocesser eller pensionsrådgivning ska fungera.

Vi ansvarar för bevakning dygnet runt under årets alla dagar och är snabbt på plats för åtgärder om ett larm går. Bevakningen omfattar både infrastrukturen och applikationernas specifika funktioner.

Med målet satt på kostnadseffektiv och säker drift så skapar vi tillsammans med er som kund en stabil grund för dagens och framtidens affärer. 

Konsulttjänster

Produkterna är kärnverksamheten i Vitec. Utöver det erbjuder vi även konsulttjänster kopplade till våra produkter för att ge dig bästa effekt med rätt integration. Vi är specialister på produkterna och även väl insatta i regelverk och kringliggande tekniker. Därmed kan vi hjälpa dig att maximera dina förutsättningar utifrån dina behov.

Några exempel på konsulttjänster

 • Genomförande av införandeprojekt där produkter från oss ingår
 • Anpassningar, tekniska eller innehållsmässiga, som behövs för integrationer
  • Tekniska: APIer
  • Innehållsmässiga: Anpassning av kunds särskilda regelverk
  • Kombination: Hela funktioner
 • Analys och framtagande av lösningsförslag
 • Förstudier innan utveckling och projekt inleds. Ju tidigare Vitec deltar i processen, desto bättre förutsättningar för ett effektivt projekt
 • Stöd till andra företag som deltar i ett projekt