Event 24 november

Välkommen till kvällens event. Övergripande fokus - En snabbt föränderlig värld med hög inflation, skenande elpriser och räntor där politiska åtgärder snabbt kan sättas in ställer nya krav på bankerna.

Anmälan

Välkommen till kvällens event. Övergripande fokus - En snabbt föränderlig värld med hög inflation, skenande elpriser och räntor där politiska åtgärder snabbt kan sättas in ställer nya krav på bankerna. 

Agenda

  • 15.00 - 15.50 Välkommen in och mingla
  • 15:50 - 16:00 Intro
  • 16:00 - 16:25 Elsystemet i gungning
  • 16:25 - 16:55 Mäklarnas syn på bomarknaden
  • 16:55 - 17:05 Paus / Drink
  • 17:05 - 18:00 Välj mellan nedan i olika rum
  • 17:05 - 18:00 Privat- och företagskrediter
  • 17:05 - 18:00 Pension
  • 18:00 - 22.00 Middagsbuffé och fortsatt mingel

Nedan är mer detaljer kring ovan agenda.

Obs! Anmäl dig senast den 17 November 2022

Elsystemet i gungning

Hur hamnade vi här, med ett krisande nationellt elsystem? Är det en kris eller en möjlighet? Ökade elkostnader leder till ökade driftkostnader för alla företag & husägare, hur länge kommer det vara så? En inblick i Vitec Energys verksamhet kring prognostisering av elförbrukning och elproduktion.

Mäklarnas syn på bomarknaden

Hur ser mäklarna på den förändrade bolånemarknaden? Vilka behov och nya möjligheter till samarbete kan ske mellan Mäklare, partners och banker för att ytterligare underlätta i låneprocessen

Privat

Förändrade omvärldsfaktorer påverkar kundens återbetalningsförmåga och ökar behovet av rådgivning. Vad innebär det för banken och hur kan Capitex boendekalkyl nyttjas i sammanhanget?

Företag

Hur påverkas företagen i denna volatila marknad och vad kan bankerna göra för att stötta företag som tillfälligt hamnar i likviditetskris och som snabbt behöver besked om likviditetstillskott?

Pension

Pensionsåldern 65 år är snart ett minne blott. Hur kan pensionsrådgivningen optimeras och göras begriplig i framtiden med samtidigt arbete och pension och dessutom många olika pensionsåldrar? Påverkar dagens inflation den långsiktiga prognosen? ... och vad ska man tänka på nu när man befinner sig i övergången mellan arbete och pension.

Vid frågor kontakta Fredrik Glifberg, VD Vitec Capitex Finanssystem AB

Mejl: fredrik.glifberg@vitecsoftware.com

Mobil: 0733-802982

När

24 november - 24 november 2022
15:00 - 22:00

Var

Lindhagensgatan 116, 7 tr

Anmälan

Anmälan - svar senast 17/11

Här anger du ev. gäst du vill ska följa med på eventet
Ange vilken befattning din extra gäst har i banken